Cennik usług terapeutycznych

Gabinet terapii manualnej i strukturalnej

Integracja strukturalna1 sesja  (60 – 90 min)180 zł

sesja trwa 60 – 90 minut i obejmuje: wizualną analizę strukturalno-funkcjonalną, manualną terapię mięśniowo-powięziową (w większości  na stole terapeutycznym), funkcjonalną terapię mięśniowo-powięziową (tj. terapię ruchem z ewentualnym wspomaganiem manualnym), ponowną ocenę strukturalno-funkcjonalną, zalecenia (’zadanie domowe’) dla klienta

Integracja strukturalna3 sesje540 zł* patrz: promocja niżej

Pełen cykl terapii integracji strukturalnej (wg. koncepcji Anatomy Trains Thomasa Myersa)  obejmuje 12 sesji. Formuła trójsesyjna integracji  strukturalnej est formą minimalną, ale kompletną i często wystarczającą,  całościowej terapii  pozwalającą najkrótszą drogą osiągnąć efekt integracji strukturalnej całego ciała. 

Integracja strukturalna12 sesji2160 zł

Kompletny i całościowy cykl terapeutyczny integracji strukturalnej w formule 12  sesji. Celem jest trwały efekt przebudowy i kompletnej re-integracji strukturalnej i funkcjonalnej całego ciała pacjenta. Jest to projekt terapeutyczny zaplanowany na kilka miesięcy (trwajace ok.1,5 godz. sesje odbywają się średnio cotygodniowo, chociaż możliwe jest indywidualne skrócenie lub wydłużenie odstępów pomiędzy nimi) i bardzo (po)ważna inwestycja we własne zdrowie. Dla zaangażowanego w terapię pacjenta w parze ze zmianami strukturalnymi bardzo często idzie przemiana i uwolnienie zakodowanych w ciele emocji dopełniająca poczucie 'zadomowienia się’  we własnym ciele.

Terapia manualna „adresowana”1 sesja  (do 60 min)150 zł

Sesja obejmuje wizualną analizę strukturalno-funkcjonalną oraz wywiad, terapię manualną i funkcjonalną ,  ponowną ocenę strukturalno-funkcjonalną oraz omówienie i przećwiczenie zaleceń dla klienta z tą różnicą, że terapia poświęcona („adresowana„) jest konkretnemu problemowi, z którym zgłasza się pacjent i wykorzystuje nie tylko techniki mięśniowo-powięziowe ale i osteopatyczne/ chiropraktyczne (głownie przy terapii kręgosłupa i stawów obwodowych), terapię punktów spustowych, AFS z FMR, muscle energy, positional release, taping, itp

Plastrowanie (tzw. taping)w zależności od rejonu ciała  i użytej taśmy 25 – 70 zł

Plastrowanie taśmą elastyczną w koncepcji medical taping i myofascial taping jako samodzielny element terapeutyczny lub dodatkowe zaopatrzenie pacjenta po zabiegu terapii manualnej. Oryginalne taśmy cure tape, myofascial tape i rock tape.

Masaż klasyczny (szwedzki) 30 min80 zł
Masaż tkanek głębokich (sportowy) 30 min80 zł
Masaż limfatyczny 30 min.80 zł
Rehabilitacja pourazowa AFS/FMR30  min80 zł
Terapia blizn30 min80 zł

PROMOCJA*:

Kompletna sekwencja integracyjna w wersji minimum obejmująca całe ciało pacjenta w formacie  3 sesji Integracji Strukturalnej Anatomy Trains (3 x 60 -75 min.) w cenie tylko 500 zł.